Om dataskydd

Denna information kompletterar policyn på https://docs.arcwind.se/privacy.
Detta avsnitt återfinns på: https://edu.arcwind.online/mod/page/view.php?id=28
och https://docs.arcwind.se/privacy/edu.

Ändamål med behandlingen och dess rättsliga grund

Ändamål med behandlingen

Rättslig grund

Kontaktinformation: För att kunna leverera en högklassig och personlig upplevelse av våra tjänster behöver vi ditt namn.

Epost krävs för att kunna använda ditt konto hos oss då den fungerar som unikt användarnamn. Dessa uppgifter sparas i max 24 månader efter senaste användning av läroplattformen.

6.1a: samtycke

6.1b: fullgöra ett avtal

6.1f: berättigade intressen

Information om studieresultat: och annan information relaterat till studier. Dessa uppgifter sparas i max 24 månader efter senaste användning av läroplattformen.

6.1b: fullgöra ett avtal

Finansiell information: Krävs för den person, fysisk eller juridisk, som betalar för utbudet eller för kursdeltagare. Fakturauppgifter behöver sparas i sju år enligt BFL 7 kap. 2 §. När avtalet är fullgjort avskiljs personuppgifterna och finns bara tillgängliga i bokföring.

6.1b: fullgöra ett avtal

6.1c: rättslig förpliktelse

Beteende- och spårningsdetaljer: Krävs för att kunna tillhandahålla tjänsterna säkert och tillgängligt. Vi arbetar ständigt med säkerheten och loggar aktiviteten i våra tjänster. Dessa uppgifter sparas i max 24 månader efter senaste användning av läroplattformen.

6.1f: berättigade intressen

Vi använder ibland sammanställda och pseudonymiserade data för att förbättra vårt arbete och våra tjänster.

Varifrån vi får personuppgifterna

All personlig information registreras av ett ombud som skriver in information om användaren alternativ av användaren själv.