Användaravtal

Inledning

Kontrakt

Du samtycker till att ingå ett juridiskt bindande kontrakt med ArcWind AB ("Företaget") genom att gå in på eller använda edu.arcwind.online, alla underdomäner och alla tjänster kopplade till edu.arcwind.online (nedan "våra Tjänster") som beskrivs nedan. Om du inte godkänner detta Användaravtal ska du inte använda våra Tjänster. Om du vill säga upp detta Användaravtal kan du göra det när som helst genom att sluta använda våra Tjänster.

Våra Tjänster

Detta Användaravtal omfattar alla som på något sätt använder sig av våra Tjänster samlingsbegreppet för alla som använder sig av våra Tjänster är "Användare".
Samlinngsbegreppet för registrerade användare av våra Tjänster är nedan ”Medlemmar” och begreppet för oregistrerade användare är nedan ”Besökare”.
Det finns olika grader av Användare kallade "användarroller" vissa av delarna i detta dokument kan, men behöver inte, vara överflödigt för vissa användarroller.

När du använder våra Tjänster omfattas du av våra policydokument kopplade till dem. Du hittar alla dokument som berör dig på längst ned på alla sidor.

Skyldigheter

Tjänstbehörighet

Tjänsten är inte avsedd att användas av någon under 13 år utan vårdhandshavares vetskap.

För att kunna använda Tjänsterna godkänner du att: (1) du är 13 år eller äldre alternativt har din vårdnadshavares tillstånd; (2) endast ha ett konto och det måste vara i ditt riktiga namn; och (3) du inte sedan tidigare har begränsats från åtkomst till våra Tjänster. Att skapa ett konto med falsk information bryter mot våra villkor. Detta inbegriper också konton som registreras å andras vägnar eller åt personer som är under 13 år.

Ditt Konto

Medlemmen är alltid kontoägare. De samtycker till: (1) att försöka välja ett starkt och säkert lösenord; (2) att förvara ditt lösenord säkert och konfidentiellt; (3) att inte överföra någon del av ditt konto och (4) att följa lagen och riktlinjerna i RÄTT och FEL samt följa våra policyer. Du ansvarar för allt som sker via ditt konto om du inte rapporterar missbruk.

Aviseringar och Meddelanden

Du godkänner att vi skickar aviseringar och meddelanden till dig på följande sätt: (1) genom våra Tjänster, eller (2) till kontaktinformationen som du tillhandahållit oss. Du samtycker till att hålla din kontaktinformation uppdaterad. Läs mer i vår Policy om dataskydd och integritet.

Gå igenom dina inställningar för att styra och begränsa vilka meddelanden du får från oss.

Rättigheter och begränsningar

Din licens hos ArcWind AB

Vad gäller förhållandet mellan dig och ArcWind AB så äger du innehållet och informationen du skickar till eller publicerar i våra Tjänster och du beviljar endast ArcWind AB och våra samarbetspartner följande icke-exklusiva licens:

en världsomspännande, överföringsbar och underlicenserbar rättighet att använda, kopiera, modifiera, distribuera, publicera och behandla information och material som du tillhandahåller via våra Tjänster utan något ytterligare medgivande från dig eller tillkännagivande och/eller ersättning till dig eller andra.
Dessa rättigheter är begränsade på följande sätt:

 1. Denna licens kan göras obrukbar för särskilt material genom att du tar bort materialet från våra Tjänster, eller i allmänhet genom att du stänger ditt konto, förutom för den rimliga tidsperiod det tar att ta bort materialet från backup-system och andra system.
 2. Vi kommer att be om ditt medgivande om vi vill själva, eller ge andra rätt, att publicera ditt innehåll utanför våra Tjänster.
 3. Även om vi kan redigera och göra formatändringar i ditt material (såsom översätta det, ändra storlek, layout eller filtyp eller ta bort metadata) kommer vi inte att ändra meningen i ditt uttalande.
 4. Eftersom du äger ditt material och din information och vi endast har icke-exklusiva rättigheter till dessa kan du välja att göra materialet tillgängligt för andra.
 5. Du och ArcWind AB är eniga om att ifall innehåll innehåller personuppgifter omfattas innehållet av Policyn om dataskydd och integritet.

Du och ArcWind AB är eniga om att vi har åtkomst till samt kan lagra, behandla och använda information och personuppgifter som du tillhandahåller oss i enlighet med villkoren i Policyn om dataskydd och integritet.

Genom att skicka in förslag eller annan feedback till ArcWind AB som rör våra Tjänster samtycker du till att ArcWind AB kan använda och dela sådan feedback (men är inte tvungen att göra det) i vilket syfte som helst utan ersättning till dig.

Du lovar att enbart tillhandahålla information och material som du har rätt att dela och att dina uppgifter och ditt material i våra Tjänster är sanningsenlig.

Du samtycker till att endast tillhandahålla innehåll eller information som inte bryter mot lagen eller någons rättigheter (inkl. immateriella rättigheter).
Du samtycker till att bara uppge sanningsenlig information i din profil. ArcWind AB kan, om lagen kräver det, bli tvungen att ta bort viss information eller visst material.

Tjänsteåtkomst

Vi kan ändra eller avsluta någon av, eller alla, våra Tjänster. Vi kan inte lova att lagra eller fortsätta visa information och material som du lagt upp.

ArcWind AB är ingen lagringstjänst. Du samtycker till att vi inte har några skyldigheter att lagra, underhålla eller tillhandahålla en kopia på något material eller någon information som du eller andra tillhandahåller, förutom i den mån det krävs av tillämplig lag och i enlighet med vår Policy om dataskydd och integritet.

Övrigt material samt övriga webbplatser och applikationer

När du använder våra Tjänster kan du stöta på material eller information som är felaktig, ofullständig, fördröjd, vilseledande, olaglig, stötande eller på annat sätt skadlig.
I allmänhet granskar inte ArcWind AB material som tillhandahålls av våra medlemmar eller andra. Du accepterar att vi inte är ansvariga för andras (inkl. andra Användare) innehåll eller information. Vi kan inte alltid förhindra den här sortens missbruk av våra Tjänster, och du accepterar att vi inte är ansvariga för missbruket.

Du är ansvarig för ett beslut att gå in på eller använda tredjepartsapplikationer eller -webbplatser som länkar från våra Tjänster. Tredjepartsapplikationer och -webbplatser har sina egna juridiska villkor och sekretesspolicyer och det kan hända att du ger andra tillåtelse att använda din information på ett sätt som våra Tjänster inte skulle göra. Förutom i den utsträckning som kan krävas av tillämplig lag är ArcWind AB inte ansvarigt för dessa andra webbplatser och applikationer – du använder dem på egen risk.

Begränsningar

ArcWind AB förbehåller sig rätten att begränsa din användning av Tjänsterna. ArcWind AB förbehåller sig rätten att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto om ArcWind AB anser att du bryter mot detta Användaravtal eller lagen eller missbrukar våra Tjänster.

Immateriella rättigheter

ArcWind AB förbehåller sig alla immateriella rättigheter i våra Tjänster. Du erhåller ingen äganderätt av våra Tjänster eller innehållet eller informationen som är tillgänglig via våra Tjänster i samband med att du använder våra Tjänster. Det är strängt fördbjudet att sprida material vidare utan tillstånd från ArcWind AB.

Varumärken och logotyper som används tillsammans med Tjänsterna är varumärken som tillhör respektive ägare.

Läs mer om upphovsrätt.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Ingen garanti

ARCWIND AB OCH DE SOM ARCWIND AB SAMARBETAR MED FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA (A) FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH INTYG (T.EX. HANDELSGARANTIER, SYFTESLÄMPLIGHET, ÄGANDERÄTT, DATARIKTIGHET OCH UPPHOVSRÄTTSSKYDD); (B) GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER FEL, OCH (C) TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTEN (INKLUSIVE MATERIAL OCH INFORMATION) ”I BEFINTLIGT TILLSTÅND” OCH ”BEFINTLIG TILLGÄNGLIGHET”, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN.

Ansvarsfrihet

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN (OCH OM INTE ARCWIND AB INGÅTT ETT SEPARAT SKRIFTLIGT AVTAL SOM ERSÄTTER DETTA ANVÄNDARAVTAL), SKA INTE ArcWind AB OCH INTE HELLER DE SOM ArcWind AB SAMARBETAR MED FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, RELATERADE, SÄRSKILDA, STRAFFMÄSSIGA ELLER FÖLJAKTIGA SKADESTÅND, ELLER FÖRLUST AV DATA, MÖJLIGHETER, ANSEENDE, VINST ELLER INKOMSTER, SOM RÖR TJÄNSTERNA (T.EX. STÖTANDE ELLER KRÄNKANDE UTTAL, DRIFTSTOPP ELLER FÖRLUST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRINGAR AV DIN INFORMATION ELLER DITT MATERIAL).

Uppsägning och avslut

Både du, ArcWind AB och ArcWind ABs sammarbetspartners kan avsluta detta Användaravtal när som helst genom att meddela den andra. I samband med ett avslut har du inte längre rätt att gå in på eller använda våra Tjänster. Följande fortsätter gälla trots avslut:

 • Våra rättigheter att använda och avslöja din feedback;
 • Allt som ägts av endera parten före avslut behålles i dennas ägo efter avslut.

Tillämplig lag och konfliktlösning

Du godkänner att lagarna i Sverige ska reglera eventuella tvister som rör detta Användaravtal och/eller våra Tjänster. Du och ArcWind AB är ense om att anspråk eller tvister ska slitas endast i Stockholms tingsrätt.

Allmänna villkor

Om en domstol med bestämmande rätt över detta Användaravtal anser att något stycke av det är oupprätthållbart, samtycker du och vi till att domstolen ändrar villkoren så att stycket blir upprätthållbart samtidigt som syftet bibehålls. Om domstolen inte lyckas med detta, samtycker du och vi till att be domstolen ta bort det oupprätthållbara stycket och samtidigt upprätthålla resten av detta Användaravtal.

I den utsträckning som det tillåts av lagen är den svenska versionen av detta Användaravtal bindande och eventuella översättningar tillhandahålls enbart för din skull. Detta Användaravtal (inklusive ytterligare villkor som kan tillhandahållas av oss när du börjar använda en funktion på våra Tjänster) är det enda avtalet mellan oss som rör våra Tjänster och ersätter alla tidigare avtal gällande våra Tjänster.

Du godkänner att vi endast tar emot ett juridiskt meddelande på postadressen som anges på hjälpportalens kontaktsida.

RÄTT och FEL på våra Tjänster

Rätt

Du samtycker till att:

 • Följa alla gällande lagar, inklusive men inte begränsat till sekretesslagar, immateriella rättigheter och antispamlagar;
 • Tillhandahålla riktig information och hålla den uppdaterad;
 • Använda ditt riktiga namn i din profil; och
 • Använda ArcWind ABs tjänster på ett välvilligt sätt.

Fel

Du samtycker till att inte:

 • Skapa en falsk identitet i våra Tjänster, förvränga informationen om dig själv, skapa en medlemsprofil åt någon annan än dig själv (en riktig person) eller använda eller försöka använda någon annans konto;
 • Utveckla, stöda eller använda programvara, enheter, skript, robotar eller andra medel eller metoder (såsom crawla samt använda plugin, tillägg eller andra tekniker) för att skrapa våra Tjänster eller på annat sätt kopiera profiler och data från våra Tjänster;
 • Upphäva säkerhetsfunktioner eller kringgå eventuella åtkomst- eller användningsbegränsningar i våra Tjänsterna (såsom versaler i nyckelordssökningar eller profilbesök);
 • Kopiera, använda eller sprida information som hämtats från våra Tjänster, antingen direkt eller via tredje parter (såsom sökmotorer), utan tillstånd från ArcWind AB;
 • Avslöja information som du inte har tillåtelse att avslöja (såsom konfidentiell information om andra (inklusive din arbetsgivare));
 • Bryta mot andras immateriella rättigheter, inklusive, upphovsrätter, patent, varumärken, yrkeshemligheter eller andra äganderättigheter. Du får t.ex. inte kopiera eller sprida någon annans inlägg eller annat innehåll utan personens tillåtelse;
 • Bryta mot ArcWind ABs immateriella rättigheter eller andra rättigheter, inklusive men inte begränsat till (i) att kopiera eller sprida våra utbildningsvideor eller annat utbildningsmaterial eller (ii) kopiera eller sprida vår teknik, om denna inte släpps via licenser för öppen källkod; (iii) använda ordet ”ArcWind AB”, "i dina Händer" eller våra logotyper i ett företagsnamn, i en e-postadress eller i en webbadress förutom på ett sätt som inte bryter mot riktlinjerna för varumärken;
 • Lägga upp material som innehåller programvaruvirus, maskar eller annan skadlig kod;
 • Bakåtkompilera, inkompilera, ta isär, dechiffrera eller på annat sätt försöka hämta källkoden för våra Tjänster eller någon relaterad teknologi som inte är öppen källkod;
 • Antyda eller påstå att du är ansluten till eller har stöd av ArcWind AB utan vårt uttryckliga godkännande;
 • Hyra ut, leasa, låna ut, handla med, sälja/återförsälja eller på annat sätt monetärisera våra Tjänster eller dess data eller åtkomst till Tjänsterna utan ArcWind ABs godkännande;
 • Använda robotar eller andra automatiserade metoder för att tillgå Tjänsterna, lägga till eller ladda ner kontakter och skicka eller omdirigera meddelanden;
 • Övervaka Tjänsternas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet i konkurrerande syfte;
 • Inlåta dig i ”framing”, ”spegling” eller annan utseende- eller funktionssimulering av Tjänsterna;
 • Skapa overlay eller på annat sätt modifiera våra Tjänster eller deras utseende;
 • Störa prestandan, eller belägga orimlig belastning, på Tjänsterna (t.ex. skräppost, nekande av tjänst-attack, virus, insamlingsalgoritmer); och/eller
 • Bryta mot Policyerna för våra Tjänster eller tillkommande villkor för en särskild Tjänst som anges när du registrerar dig för eller börjar använda Tjänsten.

Klagomål gällande innehåll

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Vi kräver att information som läggs upp av Användare är korrekt, lagenlig och inte strider mot tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Om du anser dina rättigheter blivit kränkta kan du kontakta oss via hjälpportalens kontaktsida.

Information

Emellanåt kan detta dokument ändras. Eventuella större ändringar meddelas via våra Tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna. Ändringarna gäller inte retroaktivt.
Om du motsätter dig någon ändring ska du sluta använda våra Tjänster. Din fortsatta användning av våra Tjänster efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i detta dokument betyder att du godkänner det ändrade dokumentet från det datum dokumentet är senast signerat, datumet nedan.

Vi välkomnar frågor och åsikter!
Våra kontaktuppgifter finns längst ned på alla våra sidor.